Best Doctors
Medicinsk fördel

Rätt diagnos och vård om du blir allvarligt sjuk

Om du får diagnosen att du har en allvarlig sjukdom står du och dina nära och kära inför en av de svåraste situationerna i livet. Med försäkringen Best Doctors Medicinsk fördel får du tillgång till de skickligaste specialisterna i världen för att säkerställa din diagnos och behandling om du drabbas av någon av de sjukdomar som täcks av försäkringen.

Allmän pension från staten

Alla svenskar som arbetat och fatt Ion under sitt arbetsliv far allmän pension. Den bestar av två delar som namns på sidan två i det orange kuvertet.

Inkomstpensionen

Pensionsmyndigheten ser till att motsvarande 16 prosent av din lön öronmarks till. Det anda settet du kan oka din inkomstpension ar genom att mer och hoja din totala inkomst.

Premiepensionen

Motsvarande 2.5 procent av din lon satts in på ditt personliga premiepensionskonto. Pengarna på kontot placeras i fonder och du kan själv välja vilka fonder i premiepensionssystemet som du vill spara i. Din framtida pension avgörs av hur dina fonder utvecklats och på lang sikt kan det skilja flera tusen i månaden den dag du går i pension. Har du Allras fonder? Da kan du lita på att vart team mad erfarna förvaltare gör sitt yttersta for att ditt sparande ska utvecklas på bästa satt.

Kontaktuppgifter

Lämna namn och telefon nedan, så ringer vi upp dig så snart möjligt.